Arhiva dokumenata i ostali javno dostupni dokumenti

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Read.


Katalog informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Objavljeno 14.12.2015.

Katalog informacija
Objavljeno 16.02.2015.


Odluke

Odluka u prihvatljivom korištenju računalnih resursa u Učeničkog Doma Maksimir.
Objavljeno 30.03.2017.


Procedure

Procedura ugovorne obveze Učeničkog Doma Maksimir.
Objavljeno __.__._____.

Procedura stvaranja obaveza u Učeničkom domu Maksimir, potrebna procedura javne nabave.
Objavljeno __.__._____.

Procedura zaprimanja i kontrole računa.
Objavljeno __.__._____.


Procedura stvaranja obaveza u Učeničkom domu Maksimir, nije potrebna procedura javne nabave.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnici


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u domu.

Objavljeno 17.05.2017.


Pravilnik o kućnom redu.

Objavljeno 08.10.2015.


Pravilnik o zaštiti od požara.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji rada.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnik o radu domske knjižnice.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnik o naknadama za počinjene štete.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnik o bagatelnoj nabavi.

Objavljeno __.__._____.


Poslovnici


Poslovnik o radu domskog odbora.

Objavljeno __.__._____.


Poslovnik o radu odgajateljskog vijeća.

Objavljeno __.__._____.


Etički kodeks


Etički kodeks.

Objavljeno __.__._____.


Statut


Statut Učeničkog Doma Maksimir.

Objavljeno 03.04.2019.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 22.11.2017.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 22.12.2015.


Statut Učeničkog Doma Maksimir.

Objavljeno 15.09.2015.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 26.09.2014.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 08.12.2012.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 06.12.2011.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 22.02.2011.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 30.12.2009.


Statut Učeničkog Doma Maksimir.

Objavljeno 25.12.2008.


Financijska izvješća i planovi, registar ugovora, nabava roba, usluga i radova [Arhiva]

Aktualne javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir vezane uz financijske planove i realizacije, nabavu roba, usluga i radova pogledajte ovdje.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2018 godinu.
Objavljeno 23.02.2018.

Financijsko izvješće za 2017 godinu.
Objavljeno 06.02.2018.

lzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017 godinu.
Objavljeno 18.01.2018.

Financijski plan za razdoblje od 2018 do 2020 godine.
Objavljeno 18.12.2017.

Plana nabave za 2018 godinu.
Objavljeno 13.11.2017.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2017 godinu.
Objavljeno 31.01.2017.

Financijsko izvješće za 2016 godinu.
Objavljeno 26.1.2017.

Plana nabave za 2017 godinu.
Objavljeno 21.11.2016.

Prijedlog financijskog plana za 2017 godinu i projekcija za 2018 i 2019 godinu.
Objavljeno 17.11.2016.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2016. godinu,
Objavljeno 09.02.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.
Objavljeno 08.02.2016.

Financijsko izvješće za 2015 godinu.
Objavljeno 29.01.2016.

Prijedlog financijskog plana za 2016 godinu i projekcija za 2017 i 2018 godinu.
Objavljeno 07.12.2015.

Plana nabave za 2016 godinu.
Objavljeno 02.12.2015.

Registar sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti za 2015 godinu.
Objavljeno 16.02.2015.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2015 godinu.
Objavljeno 01.02.2015.

Financijsko izvješće za 2014 godinu.
Objavljeno 28.01.2015.

Prijedlog financijskog plana za 2015 godinu i projekcija za 2016 i 2017 godinu.
Objavljeno 08.12.2014.

Ispravak plana nabave za 2015 godinu.
Objavljeno 10.11.2014.

Plan nabave za 2015 godinu.
Objavljeno 10.11.2014.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2014 godinu.
Objavljeno 16.06.2014.

Plan nabave za 2014 godinu.
Objavljeno 25.11.2013.

Izjave o ne postojanju sukoba interesa članova Domskog odbora i ravnateljice Zdravke Puljiz.
Objavljeno 25.10.2012 – 20.05.2014.

Tablica ugovora koji se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe za 2013 godinu.
Objavljeno __.__._____.

Plan nabave za 2013 godinu.
Objavljeno 27.11.2012.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa ravnatelja Grge Luburića.
Objavljeno 23.10.2012.

Tablica ugovora koji se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe za 2012 godinu.
Objavljeno __.__._____.

Plan nabave za 2012 godinu.
Objavljeno 24.11.2011.


Natječaji [Arhiva]

Aktualne javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir vezane uz natječaje za posao pogledajte ovdje.

Odluka o imenovaniu ravnateliice Učeniikog doma Maksimir.
Objavljeno 28.05.2019.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Učeničkog doma Maksimir.
Objavljeno 10.04.2019.

Natječaj za radno mjesto noćni pazitelj, dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme.
Objavljeno 08.01.2019.

Natječaj za radna mjesta kuhari i domar-vozač.
Objavljeno 06.03.2018.

Natječaj za radno mjesto odgajatelja i domara-vozača.
Objavljeno 14.06.2017.

Poništenje natječaja za radno mjesto odgajatelja.
Objavljeno 25.04.2017.

Natječaj za radno mjesto odgajatelja.
Objavljeno 30.03.2017.

Natječaj za radno mjesto noćni pazitelj.
Objavljeno 16.11.2016.

Poništenje natječaja za radna mjesta pomoćni kuhar i noćni pazitelj.
Objavljeno 04.03.2016.

Natječaj za radna mjesta pomoćni kuhar i noćni pazitelj.
Objavljeno 22.02.2016.

Natječaj za radno mjesto kuhara/ica i vratar-telefonista-pazikuća
Objavljeno 04.11.2015.

Natječaj za radno mjesto odgajatelja
Objavljeno 25.08.2015.

Natječaj za radno mjesto odgajatelja
Objavljeno __.__.____.


Odgojno-obrazovni planovi i programi rada [Arhiva]

Aktualne javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir vezane uz odgojno-obrazovne planove i programe pogledajte ovdje.

Godišnji plan i program Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2015/2016.
Objavljeno 29.09.2015.

Izvješće o realizaciji rada na kraju školske godine 2014/2015.
Objavljeno 29.09.2015.


Izvješće o realizaciji rada prvog polugodišta šk. godine 2014./2015.

Objavljeno 30.01.2015.


Godišnji plan i program Učeničkog doma Maksimir za šk. godinu 2014/2015.

Objavljeno 24.09.2014.