Arhiva dokumenata i ostali javno dostupni dokumenti

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Read.


Katalog informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Objavljeno 14.12.2015.

Katalog informacija
Objavljeno 16.02.2015.


Odluke

Odluka u prihvatljivom korištenju računalnih resursa u Učeničkog Doma Maksimir.
Objavljeno 30.03.2017.


Procedure

Procedura ugovorne obveze Učeničkog Doma Maksimir.
Objavljeno __.__._____.

Procedura stvaranja obaveza u Učeničkom domu Maksimir, potrebna procedura javne nabave.
Objavljeno __.__._____.

Procedura zaprimanja i kontrole računa.
Objavljeno __.__._____.


Procedura stvaranja obaveza u Učeničkom domu Maksimir, nije potrebna procedura javne nabave.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnici


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u domu.

Objavljeno 17.05.2017.


Pravilnik o kućnom redu.

Objavljeno 08.10.2015.


Pravilnik o zaštiti od požara.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji rada.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnik o radu domske knjižnice.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnik o naknadama za počinjene štete.

Objavljeno __.__._____.


Pravilnik o bagatelnoj nabavi.

Objavljeno __.__._____.


Poslovnici


Poslovnik o radu domskog odbora.

Objavljeno __.__._____.


Poslovnik o radu odgajateljskog vijeća.

Objavljeno __.__._____.


Etički kodeks


Etički kodeks.

Objavljeno __.__._____.


Statut


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 22.11.2017.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 22.12.2015.


Statut Učeničkog Doma Maksimir.

Objavljeno 15.09.2015.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 26.09.2014.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 08.12.2012.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 06.12.2011.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 22.02.2011.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

Objavljeno 30.12.2009.


Statut Učeničkog Doma Maksimir.

Objavljeno 25.12.2008.


Financijska izvješća i planovi, registar ugovora, nabava roba, usluga i radova [Arhiva]

Aktualne javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir vezane uz financijske planove i realizacije, nabavu roba, usluga i radova pogledajte ovdje.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2016. godinu,
Objavljeno 09.02.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.
Objavljeno 08.02.2016.

Financijsko izvješće za 2015 godinu.
Objavljeno 29.01.2016.

Prijedlog financijskog plana za 2016 godinu i projekcija za 2017 i 2018 godinu.
Objavljeno 07.12.2015.

Plana nabave za 2016 godinu.
Objavljeno 02.12.2015.

Registar sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti za 2015 godinu.
Objavljeno 16.02.2015.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2015 godinu.
Objavljeno 01.02.2015.

Financijsko izvješće za 2014 godinu.
Objavljeno 28.01.2015.

Prijedlog financijskog plana za 2015 godinu i projekcija za 2016 i 2017 godinu.
Objavljeno 08.12.2014.

Ispravak plana nabave za 2015 godinu.
Objavljeno 10.11.2014.

Plan nabave za 2015 godinu.
Objavljeno 10.11.2014.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2014 godinu.
Objavljeno 16.06.2014.

Plan nabave za 2014 godinu.
Objavljeno 25.11.2013.

Izjave o ne postojanju sukoba interesa članova Domskog odbora i ravnateljice Zdravke Puljiz.
Objavljeno 25.10.2012 – 20.05.2014.

Tablica ugovora koji se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe za 2013 godinu.
Objavljeno __.__._____.

Plan nabave za 2013 godinu.
Objavljeno 27.11.2012.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa ravnatelja Grge Luburića.
Objavljeno 23.10.2012.

Tablica ugovora koji se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe za 2012 godinu.
Objavljeno __.__._____.

Plan nabave za 2012 godinu.
Objavljeno 24.11.2011.


Natječaji [Arhiva]

Aktualne javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir vezane uz natječaje za posao pogledajte ovdje.

Natječaj za radno mjesto noćni pazitelj.
Objavljeno 16.11.2016.

Poništenje natječaja za radna mjesta pomoćni kuhar i noćni pazitelj.
Objavljeno 04.03.2016.

Natječaj za radna mjesta pomoćni kuhar i noćni pazitelj.
Objavljeno 22.02.2016.

Natječaj za radno mjesto kuhara/ica i vratar-telefonista-pazikuća
Objavljeno 04.11.2015.

Natječaj za radno mjesto odgajatelja
Objavljeno 25.08.2015.

Natječaj za radno mjesto odgajatelja
Objavljeno __.__.____.


Odgojno-obrazovni planovi i programi rada [Arhiva]

Aktualne javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir vezane uz odgojno-obrazovne planove i programe pogledajte ovdje.

Godišnji plan i program Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2015/2016.
Objavljeno 29.09.2015.

Izvješće o realizaciji rada na kraju školske godine 2014/2015.
Objavljeno 29.09.2015.


Izvješće o realizaciji rada prvog polugodišta šk. godine 2014./2015.

Objavljeno 30.01.2015.


Godišnji plan i program Učeničkog doma Maksimir za šk. godinu 2014/2015.

Objavljeno 24.09.2014.