Dokumenti

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Read.

Godišnji plan i program Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2019/2020.
Objavljeno 16.10.2019.

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma Maksimir na kraju školske godine 2018/2019.
Objavljeno 02.10.2019.


Ostale javno dostupne dokumente i arhivu dokumenata Učeničkog doma Maksimir pogledajte ovdje.

Godišnji plan i program

Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2016./2016. jest temeljni dokument u kojem se nalaze:
• propisana namjena Učeničkog doma Maksimir
• navedeni materijalno tehnički uvjeti rada
• evidentirani radnici i učenici Doma
• navedena organizacija rada
• sva tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika
• godišnji planovi i programi odgojno-obrazovnog rada s učenicima
• programi stručnog usavršavanja, zdravstvenog voditelja, pedagoga, ravnatelja i stručnih vijeća
• oblici suradnje s širom društvenom zajednicom
• uloga organa upravljanja
• načini evaluacije rada

Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2016./2017. također je i razvojni dokument koji se tijekom školske godine može revidirati i razvijati prema potrebama učenika i eventualnim nadopunama odgojno-obrazovnog rada.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma Maksimir za šk. god. 2016./2017. na kraju I. polugodišta navodi sve realizirane sadržaje tijekom dosadašnjeg rada Doma, kao i uspjeh učenika u školama te ostvarenu suradnju sa širom društvenom zajednicom.

U polugodišnjem izvješću su evidentirane sve nadopune i promjene Godišnjeg plana i programa rada prema potrebama učenika i razvoju odgojno-obrazovnog rada.