Slobodna mjesta za učenike i učenice

Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok.

Nema slobodnih mjesta. Sva mjesta su popunjena u ljetnom upisnom roku.

Datum objave 21.7.2021


U blizini

Veliki broj srednjih škola i sportskih terena.


UČENIČKI DOM MAKSIMIR
UPISI 2021./2022.
INFORMACIJE O UPISIMA

UČENIČKI DOM MAKSIMIR za školsku godinu 2021./2022. ima 22 slobodna mjesta za učenike i 15 slobodnih mjesta za učenice.

Učenici se PRIJAVLJUJU I UPISUJU u učenički dom u školskoj godini 2021./2022. ELEKTRONIČKIM NAČINOM preko mrežne stranice informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) https://domovi.e-upisi.hr/

Na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. NN 61/2021 (1.6.2021.) kojim se utvrđuje postupak i način upisa učenika, rokovi za prijavu i upis te uvjeti za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1187.html

Na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. (KLASA: 602-03/21-06/00036, URBROJ: 533-05-21-0001 od 25. svibnja 2021.) UČENIČKI DOMOVI objavljuju N A T J E Č A J ZA PRIJAM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE GRADA ZAGREBA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/odgoj_obrazovanje_spot/OBRAZOVANJE/UPISI%20U%201%20SREDNJE%202021-2022/6.%20Prijam%20ucenika%20u%20ucenicke%20domove%20-%20natjecaj.pdf

Učenički dom Maksimir može se razgledati radnim danom od 08:00-15:00 sati.

LJETNI UPISNI ROK:

Opis postupaka Datum
Početak prijava učenika/kandidata u sustav 5. 7. 2021.
Početak prijave odabranih učeničkih domova 12. 7. 2021.
Rok za dostavu dokumentacije učenika 14. 7. 2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke 14. 7. 2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili 14. 7. 2021.
Završetak prijava Početak ispisa prijavnica 15. 7. 2021.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 16. 7. 2021.
Objava konačnih ljestvica poretka 17. 7. 2021.
UPIS U UČENIČKI DOM MAKSIMIR ELEKTRONIČKI ILI OSOBNO DOSTAVA:
Potpisane Upisnice u Učenički dom Maksimir
Liječničke potvrde  o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom
  19. 7. 2021. (ponedjeljak)   OD 8,00 SATI DO 16,00 SATI

Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 21. 7. 2021.

Osnovne informacije

Pravo na upis u učenički dom imaju redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka, hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije, kao i učenici strani državljani (uz suglasnost Ministarstva znanosti i  obrazovanja).

Prije donošenja odluke o izboru vašeg budućeg „drugog doma“, napominjemo da se nalazimo u blizini sljedećih škola:

• Škola za cestovni promet
• Poštansko telekomunikacijska škola
• Trgovačka škola
• III. ekonomska škola
• II. gimnazija
• III. gimnazija
• VII. gimnazija
• XII. gimnazija
• XV. gimnazija – MIOC
• XVI. gimnazija
• XVIII. gimnazija
• Klasična gimnazija
• Nadbiskupska klasična gimnazija
• Tehnička škola Ruđera Boškovića
• Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
• Grafička škola
• Privatna klasična gimnazija Zagreb
• Privatna gimnazija i strukovna škola “Svijet”
• Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola
• Veterinarska škola
• Prehrambeno tehnološka škola
• Poljoprivredna škola
• Zdravstveno učilište
• Medicinska škola Mlinarska
• Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića

U slučaju bilo kakvih nejasnoća i pitanja slobodno nazovite naš Dom na broj +385 1 2300632 ili pedagoginju na broj 091 3453955, a možete nas kontaktirajte i putem e-pošta: info@udm.hr,   

Drago nam je što ste izabrali naš Dom i dobro nam došli!