Boravak u Domu

Poštovani roditelji, dragi učenici,

s obzirom na obveze naših učenika oko polaganja završnih ispita i ispita državne mature, kao i obveze učenika strukovnih škola oko praktične nastave, obavještavamo vas da svi koji to žele imaju mogućnost kontinuiranog smještaja i prehrane u našem Domu.