Bravo šahisti!

Bravo Robertu Pendeliću, Karlu Pernaru, Antoniju Juriću i Ivanu Starincu, našim šahistima koji su osvojili 3. mjesto u ekipnom šahovskom natjecanju na 41. regionalnoj Domijadi!