Ostali javno dostupni dokumenti

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Read.


Zakoni

Dokumenti, zakonski i podzakonski akti, Srednjoškolski odgoj i obrazovanje
Objavljeno 19.1.2021.


Protokoli

Protokol za vrijeme epidemije COVID 19.pdf
Objavljeno 02.10.2020.


Upisnica i ispisnica iz učeničkog doma

Ispisnica iz učeničkog doma za 2021 godinu
Objavljeno 12.01.2021.

Upisnica u učenički dom za 2021 godinu
Objavljeno 12.01.2021.

Ispisnica iz učeničkog doma
Objavljeno 23.01.2020.

Upisnica u učenički dom
Objavljeno 20.12.2019.


Katalog informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Objavljeno 24.01.2020.

Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama
Objavljeno 12.07.2019.

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Objavljeno 12.07.2019.

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Objavljeno 12.07.2019.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Objavljeno 14.12.2015.

Katalog informacija
Objavljeno 16.02.2015.


Odluke

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19
Objavljeno 20.03.2020.

Odluka u prihvatljivom korištenju računalnih resursa u Učeničkog Doma Maksimir.
Objavljeno 30.03.2017.


Procedure

Procedura korištenja službenog automobila.
Objavljeno 29.10.2019.

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama.
Objavljeno 29.10.2019.

Procedura putnih naloga.
Objavljeno 18.10.2019.

Procedura blagajničkog poslovanja.
Objavljeno 18.10.2019.

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka.
Objavljeno 24.05.2016.

Procedura ugovorne obveze Učeničkog Doma Maksimir.
Objavljeno 12.04.2012.

Procedura stvaranja obaveza u Učeničkom domu Maksimir, potrebna procedura javne nabave.
Objavljeno 12.04.2012.

Procedura zaprimanja i kontrole računa.
Objavljeno 12.04.2012.

Procedura stvaranja obaveza u Učeničkom domu Maksimir, nije potrebna procedura javne nabave.
Objavljeno 12.04.2012.


Pravilnici

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Domu.
Objavljeno 19.05.2022.

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom s Popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja.
Objavljeno 31.03.2022.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.
Objavljeno 31.01.2022.

Pravilnik o načinu raspodjele vlastitih prihoda.
Objavljeno 27.11.2019.

Pravilnik o videonadzoru.
Objavljeno 02.10.2019.

Pravilnik o zaštiti nadzoru nad prikupljanjem obradi i korištenju osobnih podataka.
Objavljeno 22.06.2018.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Objavljeno 17.05.2017.

Pravilnik o kućnom redu
Objavljeno 08.10.2015.

Pravilnik stvaranja ugovornih obveza.
Objavljeno 29.01.2014.

Pravilnik o zaštiti od požara.
Objavljeno 29.06.2012.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Objavljeno 29.09.2009.

Pravilnik o radu domske knjižnice.
Objavljeno 06.03.2009.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji rada i dopuna pravilnika.
Objavljeno 17.01.2007.

Pravilnik o naknadama za počinjene štete.
Objavljeno 16.07.2002.


Poslovnici

Poslovnik o radu odgajateljskog vijeća.
Objavljeno 05.10.2011.

Poslovnik o radu domskog odbora.
Objavljeno 06.09.2009.


Etički kodeks

Etički kodeks.
Objavljeno 06.03.2009.


Statut

Statut Učeničkog Doma Maksimir.
Objavljeno 03.04.2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.
Objavljeno 22.11.2017.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.
Objavljeno 22.12.2015.

Statut Učeničkog Doma Maksimir.
Objavljeno 15.09.2015.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.
Objavljeno 26.09.2014.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.
Objavljeno 08.12.2012.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.
Objavljeno 06.12.2011.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.
Objavljeno 22.02.2011.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.
Objavljeno 30.12.2009.

Statut Učeničkog Doma Maksimir.
Objavljeno 25.12.2008.


Domski odbor [Arhiva]

Aktualne javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir vezane uz Domski odborpogledajte ovdje.

Izvod iz zapisnika 28. sjednice Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir
Objavljeno 01.07.2020.

Poziv na 29. sjednicu Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir
Objavljeno 29.06.2020.

Izvod iz zapisnika 27. sjednice Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir
Objavljeno 25.02.2020.

Poziv na 28. sjednicu Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir
Objavljeno 21.02.2020.

Izvod iz zapisnika 26. sjednice Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir
Objavljeno 07.02.2020.

Poziv na 27. sjednicu Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir
Objavljeno 03.02.2020.


Financijska izvješća i planovi, registar ugovora, nabava roba, usluga i radova [Arhiva]

Aktualne javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir vezane uz financijske planove i realizacije, nabavu roba, usluga i radova pogledajte ovdje.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2018 godinu.
Objavljeno 23.02.2018.

Financijsko izvješće za 2017 godinu.
Objavljeno 06.02.2018.

lzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017 godinu.
Objavljeno 18.01.2018.

Financijski plan za razdoblje od 2018 do 2020 godine.
Objavljeno 18.12.2017.

Plana nabave za 2018 godinu.
Objavljeno 13.11.2017.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2017 godinu.
Objavljeno 31.01.2017.

Financijsko izvješće za 2016 godinu.
Objavljeno 26.1.2017.

Plana nabave za 2017 godinu.
Objavljeno 21.11.2016.

Prijedlog financijskog plana za 2017 godinu i projekcija za 2018 i 2019 godinu.
Objavljeno 17.11.2016.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2016. godinu,
Objavljeno 09.02.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.
Objavljeno 08.02.2016.

Financijsko izvješće za 2015 godinu.
Objavljeno 29.01.2016.

Prijedlog financijskog plana za 2016 godinu i projekcija za 2017 i 2018 godinu.
Objavljeno 07.12.2015.

Plana nabave za 2016 godinu.
Objavljeno 02.12.2015.

Registar sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti za 2015 godinu.
Objavljeno 16.02.2015.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2015 godinu.
Objavljeno 01.02.2015.

Financijsko izvješće za 2014 godinu.
Objavljeno 28.01.2015.

Prijedlog financijskog plana za 2015 godinu i projekcija za 2016 i 2017 godinu.
Objavljeno 08.12.2014.

Ispravak plana nabave za 2015 godinu.
Objavljeno 10.11.2014.

Plan nabave za 2015 godinu.
Objavljeno 10.11.2014.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2014 godinu.
Objavljeno 16.06.2014.

Plan nabave za 2014 godinu.
Objavljeno 25.11.2013.

Izjave o ne postojanju sukoba interesa članova Domskog odbora i ravnateljice Zdravke Puljiz.
Objavljeno 25.10.2012 – 20.05.2014.

Tablica ugovora koji se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe za 2013 godinu.
Objavljeno __.__._____.

Plan nabave za 2013 godinu.
Objavljeno 27.11.2012.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa ravnatelja Grge Luburića.
Objavljeno 23.10.2012.

Tablica ugovora koji se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe za 2012 godinu.
Objavljeno __.__._____.

Plan nabave za 2012 godinu.
Objavljeno 24.11.2011.


Natječaji [Arhiva]

Aktualne javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir vezane uz natječaje za posao pogledajte ovdje.

Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto Domara/ke -rukovatelj/ica centralnog grijanja
Objavljeno 7.07.2021.<

Natječaj za popunu radnog mjesta domara – rukovoditelja centralnog grijanja
Objavljeno 11.06.2021.

Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto radnika/ce za pranje, glačanje i popravak rublja.
Objavljeno 30.03.2021.

Natječaj za popunu radnog mjesta radnik/ca za pranje, glačanje i popravak rublja.
Objavljeno 02.03.2021.

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto spremač/spremačica.
Objavljeno 10.10.2019.

Natječaj za popunu radnog mjesta spremač/spremačica.
Objavljeno 16.09.2019.

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto tajnika Učeničkog doma Maksimir.
Objavljeno 11.07.2019.

Natječaj za popunu radnog mjesta tajnika Učeničkog doma Maksimir.
Objavljeno 19.06.2019.

Odluka o imenovaniu ravnateliice Učeniikog doma Maksimir.
Objavljeno 28.05.2019.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Učeničkog doma Maksimir.
Objavljeno 10.04.2019.

Natječaj za radno mjesto noćni pazitelj, dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme.
Objavljeno 08.01.2019.

Natječaj za radna mjesta kuhari i domar-vozač.
Objavljeno 06.03.2018.

Natječaj za radno mjesto odgajatelja i domara-vozača.
Objavljeno 14.06.2017.

Poništenje natječaja za radno mjesto odgajatelja.
Objavljeno 25.04.2017.

Natječaj za radno mjesto odgajatelja.
Objavljeno 30.03.2017.

Natječaj za radno mjesto noćni pazitelj.
Objavljeno 16.11.2016.

Poništenje natječaja za radna mjesta pomoćni kuhar i noćni pazitelj.
Objavljeno 04.03.2016.

Natječaj za radna mjesta pomoćni kuhar i noćni pazitelj.
Objavljeno 22.02.2016.

Natječaj za radno mjesto kuhara/ica i vratar-telefonista-pazikuća
Objavljeno 04.11.2015.

Natječaj za radno mjesto odgajatelja
Objavljeno 25.08.2015.

Natječaj za radno mjesto odgajatelja
Objavljeno 14.02.2014.


Odgojno-obrazovni planovi i programi rada [Arhiva]

Aktualne javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir vezane uz odgojno-obrazovne planove i programe pogledajte ovdje.

Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimi za školske godine 2021./2022.
Objavljeno 05.10.2021.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma Maksimir na kraju školske godine 2020./2021.
Objavljeno 05.10.2021.

Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2020./2021.
Objavljeno 05.10.2020.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma Maksimir na kraju školske godine 2019./2020.
Objavljeno 02.10.2020.

Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2019./2020.
Objavljeno 02.10.2019.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma Maksimir na kraju školske godine 2018./2019.
Objavljeno 02.10.2019.

Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2018/2019.
Objavljeno 26.09.2018.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plan i program rada Učeničkog doma Maksimir na kraju školske godine 2017/2018.
Objavljeno 26.09.2018.

Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2017/2018.
Objavljeno 28.09.2017.

Izvješće o realizaciji rada prvog polugodišta šk. godine 2016./2017.
Objavljeno 30.01.2017.

Godišnji plan i program Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2016/2017.
Objavljeno 28.09.2016.

Izvješće o realizaciji rada na kraju školske godine 2015/2016.
Objavljeno 28.09.2016.

Godišnji plan i program Učeničkog doma Maksimir za školsku godinu 2015/2016.
Objavljeno 29.09.2015.

Izvješće o realizaciji rada na kraju školske godine 2014/2015.
Objavljeno 29.09.2015.

Izvješće o realizaciji rada prvog polugodišta šk. godine 2014./2015.
Objavljeno 30.01.2015.

Godišnji plan i program Učeničkog doma Maksimir za šk. godinu 2014/2015.
Objavljeno 24.09.2014.