Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Erasmus+

„GrOw GREEN“ Održivi razvoj UD Maksimir

Ove školske godine točnije rečeno 1.10. 2022. započeo je Erasmus+ projekt Učeničkog doma Maksimir pod nazivom GrOWGREEN – Održivi razvoj Učeničkog doma Maksimir. Projekt je financiran sredstvima programa Europske unije – Erasmus + i traje do 31.3. 2024. U rujnu je održan je sastanak Erasmus + tima na kojem su dogovorene aktivnosti koje će se poduzimati, podijeljena su zaduženja u okviru projekta, određen je način međusobne komunikacije, načini diseminacije, primjena projektnih rezultata te evaluacija projekta. Ravnateljica doma Zdravka Puljiz ujedno je i koordinatorica projekta, u provedbi projekta sudjeluje čitavo Odgajateljsko vijeće, a na mobilnosti odlaze četiri odgajateljice. Katarina Fruk pohađat će tečaj „Učenje temeljeno na projektima“, a koji će se održavati u Reykjaviku u terminu od 6.11. – 12.11. 2022. Nikolina Špoljar i Silva Kramer odlaze na edukaciju „Odgoj i obrazovanje za okoliš – učenje i djelovanje za bolju budućnost“, (Tenerife, 23.1. – 28.1. 2023.) Tea Lučić pohađat će tečaj „Kreativnost za budućnost: promicanje kritičkog mišljenja i rješavanja problema u učionici“, (Tenerife, 19.3. – 25.3. 2023.).

Ciljevi projekta:
– Povećati razinu znanja i aktivnosti učenika u području održivog razvoja te negativnom utjecaju loših potrošačkih navika na klimatske promjene te se uključiti u provedbu Europskog zelenog plana.
– Novim sadržajima i metodama poučavanja povećati kvalitetu odgojno-obrazovnih programa koji će doprinijeti povećanju motivacije, kreativnosti i broja učenika uključenih u aktivnosti.
– Internacionalizacija ustanove kroz europske ekološke projekte i projektne aktivnosti.

Treća mobilnost u sklopu GrOw GREEN projekta na Tenerifima od 19. – 25. ožujka 2023.

U sklopu KA1 projekta GrOw GREEN odgajateljica Tea Lučić sudjelovala je na tečaju „ Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving in the classroom“ održanom u gradu Puerto de la Cruz (Tenerife) od 19. – 25. ožujka 2023.

Cilj tečaja u organizaciji Erasmus learning academy bio je potaknuti sudionike na kreativne metode rješavanja problema, razmatranje alternativnih metoda rada s učenicima, poticanje kritičkog mišljenja, rješavanje problema na novi način i osvještavanje vlastitih prepreka kreativnosti.

Odgajateljica je kroz tečaj upoznata s najvažnijim elementima vezanima uz kreativnost i kritičko mišljenje te je produbila znanja o formalnom, neformalnom i informalnom učenju. Osim toga, učila je kako razviti aktivnosti i igre s ciljem oblikovanja kreativnog razmišljanja, koje posredno dovode do jačanja vještina rješavanja problema, ali i pozitivno utječu na samopoštovanje učenika. Jedan od ciljeva tečaja bio je i upoznati i prakticirati ICT alate koji potiču kreativnost i kritičko razmišljanje, u svrhu poticanja motivacije kod učenika i međusobnu suradnju. Konačno, odgajateljica je podijelila iskustva vlastite prakse s kolegama iz inozemstva, stekla vrijedne uvide i informacije o njihovim načinima rada te stvorila nova poznanstva i potencijalne buduće suradnje.
U sklopu terenske nastave organiziran je obilazak mjesta La Orotava, gradića Garachica, vulkanske planine el Teide te mjesta Icod de los Vinos. Sve su lokacije omogućile uvid u kulturnu baštinu, prirodne ljepote i način života lokalnog stanovništva, a time i dodatno obogatile svakog sudionika.

Više o svemu pogledajte u priloženom Dnevniku putovanja

Druga mobilnost u sklopu GrOw GREEN projekta na Tenerifima od 23. – 28. siječnja 2023.

U sklopu KA1 projekta GrOw GREEN odgajateljice Nikolina Špoljar Srebačić i Silva Kramer sudjelovale su na tečaju „ Environmental Education : Learning and acting for a Better Future“ održanom u San Christobal de la Laguni (Tenerife) od 23. – 28. siječnja 2023.

Tečaj je za cilj imao upoznati sudionike s konceptima održivog razvoja i provođenjem konkretnih aktivnosti održivosti u odgojno – obrazovnim ustanovama.

Odgajateljice su se upoznale s načinima uključivanja okolišnih tema u planove i programe ustanova. Stekle su praktične alate za razvijanje svijesti kod učenika o osobnoj odgovornosti i vlastitoj ulozi o očuvanju okoliša. S ostalim sudionicima diskutirale su o ulozi obrazovanja i profesora u oblikovanju svijesti o očuvanju okoliša. Praktični dio tečaja temeljio se na osmišljavanju aktivnosti koje bi pozitivno utjecale na ustanovu u kojoj rade kao i širu zajednicu pritom koristeći naučene metode.
U sklopu terenske nastave organiziran je obilazak mjesta La Lagune, botaničkog vrta Palmetum u Santa Cruzu i vulkanske planine Teide. Na svakoj od navedenih lokacija prikazano je koji elementi su korišteni za razvijanje ekološke svijest posjetitelja i stanovnika s obzirom na specifičnosti života na Otoku.

Odgajateljice su stekle su vrijedna poznanstva s profesorima diljem Europe te upoznale njihovu praksu odgoja i obrazovanja o očuvanju okoliša.

Više o svemu pogledajte u priloženom Dnevniku putovanja

Prva mobilnost u sklopu Erasmus+ projekta „GrOw GREEN“ na Islandu od 6. – 12. studenog 2022.

Odgajateljica Katarina Fruk sudjelovala je u sklopu KA1 projekta „GrOw GREEN“ na tečaju „Project Based Learning in the Classroom“ u Reykjaviku od 6. – 12. studenog 2022.
Cilj tečaja u organizaciji Smart Teachers Play More čiji tim čine islandski učitelji bio je naučiti sudionike kako strukturirati projektno učenje i dati im alate koji promiču aktivno učenje, inovaciju, kritičko mišljenje, rješavanje problema i društvenu osjetljivost.
Voditelji tečaja Thorleifur Orn Gunnarsson i legendarna profesorica emerita Sveučilišta na Islandu dr. sc. Lilja M. Jonsdottir, za koju kažu da je obrazovala gotovo sve danas aktivne učitelje na Islandu, proveli su sudionike tečaja od osnova projektnog učenja do njihove implementacije u kurikulum i svakodnevnu praksu. Praktičnim učenjem metode „pregovaranja o kurikulumu“ pokazali su primjerima kako učenici postaju su-kreatori vlastitog učenja čime povećavaju motivaciju i odgovornost i utječu prije svega na vlastiti osjećaj zadovoljstva.

Odgajateljica je na tečaju imala prilike upoznati islandski obrazovni sustav posjetom dvjema školama i uvjeriti se da je je uloga škole na Islandu učenikov napredak u svakom smislu; u neovisnosti, inicijativi, kreativnosti, a da joj je osnovni cilj da se svi, i učitelji i učenici, u njoj osjećaju dobro i budu sretni.
Organizatori tečaja nisu propustili upoznati sudionike iz čak 17 različitih zemalja s prirodnim ljepotama Islanda i nacionalnim sportom – vrućom kupelji.

Dojmove odgajateljice s mobilnosti možete pogledati u online dnevniku.