Predavanje

Pedagoginja Agata Smoljan održat će predavanje za učenike prvih i drugih razreda u 19,30 na temu “Pamćenje u funkciji kognitivnog razvoja”.