Financijska izvješća i planovi, registar ugovora, nabava roba, usluga i radova

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Read.


Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir za 2022./2023. .
Objavljeno 05.10.2022.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma Maksimir na kraju školske godine 2021./2022.
Objavljeno 05.10.2022.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa
Objavljeno 31.01.2022.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2022. godinu.
Objavljeno 31.01.2022.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021 godinu.
Objavljeno 31.01.2022.

Financijsko izvješće o poslovanju Doma za 2021 godinu.
Objavljeno 31.01.2022.


Arhivu dokumenata i ostale javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir pogledajte ovdje.