Financijska izvješća i planovi, registar ugovora, nabava roba, usluga i radova

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Read.


Bilješke uz financijsko izvješće
Objavljeno 14.07.2023.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana polugodišnji
Objavljeno 14.07.2023.

Financijski izvještaj polugodišnji
Objavljeno 14.07.2023.

Rebalans 2023
Objavljeno 14.07.2023.

Bilješke uz financijsko izvješće
Objavljeno 30.01.2023.

Financijsko izvješće o poslovanju Doma za razdoblje od 1.1.2022. – 31.12.2022
Objavljeno 30.01.2023.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2023. godinu
Objavljeno 18.01.2023.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.
Objavljeno 10.01.2023.

Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Objavljeno 09.12.2022.

Obrazloženje financijskog plana nabave za 2023 godinu.
Objavljeno 09.12.2022.

Plan nabave za 2023 godinu.
Objavljeno 09.12.2022.

Rebalans financijskog plana za 2022 godinu.
Objavljeno 09.12.2022.

Izjava o sprečavanju sukoba interesa
Objavljeno 01.12.2022.

Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir za 2022./2023. .
Objavljeno 05.10.2022.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma Maksimir na kraju školske godine 2021./2022.
Objavljeno 05.10.2022.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa
Objavljeno 31.01.2022.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2022. godinu.
Objavljeno 31.01.2022.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021 godinu.
Objavljeno 31.01.2022.

Financijsko izvješće o poslovanju Doma za 2021 godinu.
Objavljeno 31.01.2022.


Arhivu dokumenata i ostale javno dostupne dokumente Učeničkog doma Maksimir pogledajte ovdje.