Nove upute HZJZ-a

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dao nove upute za rad učeničkih domova u okolnostima epidemije koronavirusa.

Uz opće upute, naveden je detaljan način postupanja u slučaju da učenik razvije simptome bolesti koje mogu upućivati na COVID-19.

Detaljne upute možete pročitati na našoj službenoj stranici www.udm.hr u Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid 19 u učeničkim domovima u školskoj godini 2020/21,