Obilježen Međunarodni dan tolerancije i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

U okviru preventivnog programa „Stanica za nenasilje“ obilježili smo Međunarodni dan tolerancije i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama „KONZULTACIJAMA IZ TOLERANCIJE“ i postavljanjem info-pulta s brošurama, letcima i drugim informativnim materijalima pomoću kojih su se naše učenice i učenici moli informirati i učiti o ljudskim pravima, toleranciji, medijaciji, aktivizmu i rodnoj ravnopravnosti.
Aktivnosti KONZULTACIJA uključivale su radionice „Živim svoja prava“ i „Nasilne veze su bez veze“ kao i istoimeni kviz, a završile su na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, na poziv CESI-Centra za edukaciju, savjetovanja i istraživanja, sudjelovanjem na diskusiji mladih edukatora/ica o svojim iskustvima u radu s vršnjacima i vršnjakinjama i otvaranjem izložbe učeničkih fotografija „Nasilne veze su bez veze“ u prodajnoj kući IKEA.
Zahvaljujemo na donacijama udrugama B.a.b.e., CESI, Ženskoj sobi, Kući ljudskih prava, Savjetovalištu Luka Ritz i Uredu dječje pravobraniteljice, koji su omogućili da nas info pult bude bogat aktualnim materijalima.