Slide background
Slide background
Slide background

Ravnatelj

Zdravka Puljiz, diplomirani pedagog


Stručni suradnik

Agata Smoljan, diplomirani pedagog


Odgajatelji

Slavka Čipčić, prof. pedagogije i sociologije
Goran Knežević, profesor hrvatskog jezika
Silva Kramer, prof. povijesti i filozofije
Ljubinka Rezo,
Nikolina Špoljar, prof. sociologije i diplomirani sociolog
Katarina Fruk, prof. socijalni pedagog
Željko Dodig, prof. filozofije i religijskih znanosti

Odgajatelji

Dom ima 7 odgajatelja koji autonomno i kompetentno planiraju i realiziraju sve odgojno-obrazovne sadržaje i aktivnosti za svoje učenike.

Svaki odgajatelj je pedagoški i administrativni voditelj jedne odgojne skupine o kojoj skrbi permanentno, tijekom školske godine (redovito učenje i praćenje uspjeha, ponašanja i napredovanja, suradnja s roditeljima i razrednicima, zdravlje učenika i dr.).

Ukratko, voditelj odgojne skupine artikulira različite potrebe svojih učenika, pridonosi stvaranju poticajnog, tolerantnog i kreativnog ozračja u kojemu će svaki od njih moći ostvariti svoje postavljene ciljeve.

Realizaciju i valorizaciju ukupnog odgojno-obrazovnog rada redovito prati ravnatelj doma Zdravka Puljiz, diplomirani pedagog.

Kao član stručnog vijeća i stručno-razvojne službe, u kreiranju svih odgojno-obrazovnih programa i izbornih aktivnosti sudjeluje Agata Smoljan, diplomirani pedagog, u statusu stručnog suradnika-pedagoga.