Mješoviti dom

Primamo učenice i učenike.


Kapacitet

161 učenika

Osnovni podaci

Učenički dom Maksimir, Zagreb, Trg J. F. Kennedya 9, je srednjoškolska javna ustanova. Osnivač Doma je Grad Zagreb.

Grad Zagreb ima osnivačka prava na Domu temeljem članka 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87 od 25.srpnja 2008.) i Rješenja Ministarstva prosvjete i športa, Klasa 602-03/02-01/105, Ur.broj: 532-1-02-1 od 1. veljače 2002.godine.

Dom je upisan u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva nadležnog za obrazovanje.
Dom organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu, kulturne i druge aktivnosti učenika u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008.) te Zakonom o izmjenama i dopunama istog (NN 86/2012.). Djelatnost Doma dio je djelatnosti srednjeg školstva i s njom je programski povezana.

Učenički dom Maksimir je odgojno-obrazovna ustanova namijenjena prvenstveno učenicima, redovnim polaznicima srednjih škola grada Zagreba, koji ne žive u mjestu školovanja. U Domu mogu biti smješteni i studenti viših škola i fakulteta ako postoje slobodni prostorni kapaciteti i uz uvjete utvrđene Statutom Doma. Po sastavu učenika Dom je mješovit, smještajnog kapaciteta za 168 korisnika.

Dom osigurava svim primljenim učenicima smještaj, prehranu i stalnu pedagošku pomoć kao pretpostavku za uspješno školovanje.
Programiranje odgojno-obrazovnog rada i ukupnog rada u Učeničkom domu Maksimir usklađeno je sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87 od 25.srpnja 2008.), Zakonom o izmjenama i dopunama istog (NN 86/2009., NN 92/2010., NN 90/2011., NN 16/2012., NN 86/2012.), Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63 od 2.lipnja 2008.) i Izmjenama i dopunama istog (NN 90/2010.)