Posjet Domu za nezbrinutu djecu Kuća sv. Terezije od Malog Isusa

Punih ruku i otvorenih srca posjetili smo naše male prijatelje.