UPISI 2023./2024.

UČENIČKI DOM MAKSIMIR za školsku godinu 2023./2024. ima 28 slobodnih mjesta za učenike i 10 slobodnih mjesta za učenice.

Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024. (NN 65/23).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_65_1083.html

Natječaj za prijam učenika srednjih škola u učeničke domove Grada Zagreba u školskoj godini 2023./2024.

https://www.zagreb.hr/prijam-ucenika-srednjih-skola-u-ucenicke-domove-gr/188730

Učenici se PRIJAVLJUJU I UPISUJU u učenički dom u školskoj godini 2023./2024. ELEKTRONIČKIM NAČINOM preko mrežne stranice informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) https://domovi.e-upisi.hr/

LJETNI UPISNI ROK:

Opis postupkaDatum
Početak prijava u sustav3. 7. 2023.
Prijava odabranih učeničkih domova10. – 13. 7. 2023.
Dostava dokumentacije: • Dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom (dostavljaju se na domovi.e-upisi.hr )10. – 12. 7. 2023.
Unos prigovora (helpdesk@skole.hr)12. 7. 2023.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete12. 7. 2023.
Ispis i zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice13. – 14. 7. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka17. 7. 2023.
UPIS U UČENIČKI DOM MAKSIMIR ELEKTRONIČKI ILI OSOBNO DOSTAVA:
• Potpisana Upisnica
• Potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom
• Potpisan Ugovor
Napomena:
• Ugovor ćemo Vam dostaviti zemaljskom poštom a dostaviti ćete ga prvi dan prilikom useljenja u Dom.
17. i  18. 7. 2023.
od
8:00 sati
do
14:00 sati
Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok20. 7. 2023.

Osnovne informacije

Pravo na upis u učenički dom imaju redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka, hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država, djeca državljana država Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te djeca državljana zemalja izvan Europskoga gospodarskog prostora (ako imaju reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca, uz suglasnost osnivača).

Prije donošenja odluke o izboru vašeg budućeg „drugog doma“, napominjemo da se nalazimo u blizini sljedećih škola:

• Škola za cestovni promet
• Poštansko telekomunikacijska škola
• Trgovačka škola
• III. ekonomska škola
• II. gimnazija
• III. gimnazija
• VII. gimnazija
• XII. gimnazija
• XV. gimnazija – MIOC
• XVI. gimnazija
• XVIII. gimnazija
• Klasična gimnazija
• Nadbiskupska klasična gimnazija
• Tehnička škola Ruđera Boškovića
• Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
• Grafička škola
• Privatna klasična gimnazija Zagreb
• Privatna gimnazija i strukovna škola “Svijet”
• Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola
• Veterinarska škola
• Prehrambeno tehnološka škola
• Poljoprivredna škola
• Zdravstveno učilište
• Medicinska škola Mlinarska
• Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića

U slučaju bilo kakvih nejasnoća i pitanja slobodno nazovite naš Dom na broj +385 1 2300632 ili pedagoginju na broj 091 3453955, a možete nas kontaktirajte i putem e-pošta: info@udm.hr,   

Drago nam je što ste izabrali naš Dom i dobro nam došli!

Tel/Fax: +385 1 2300632
Tel: +385 1 2300336
E-pošta: info@udm.hr