Za jesenski upisni rok nema slobodnih upisnih mjesta!Prijave i upisi elektronički


U blizini veliki broj srednjih škola i sportskih terena.

Drago nam je što ste izabrali naš Dom i dobro nam došli!


UČENIČKI DOM MAKSIMIR
UPISI 2022./2023.
INFORMACIJE O UPISIMA

UČENIČKI DOM MAKSIMIR za školsku godinu 2022./2023. ima 33 slobodna mjesta za učenike i 14 slobodnih mjesta za učenice.

Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. (NN 72/22).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_72_1065.html

Natječaj za prijam učenika srednjih škola u učeničke domove Grada Zagreba u školskoj godini 2022./2023.

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/odgoj_obrazovanje_spot/obrazovanje/Natje%C4%8Daj_prijam%20u%C4%8Denika%20u%20u%C4%8Deni%C4%8Dke%20domove.docx

Učenici se PRIJAVLJUJU I UPISUJU u učenički dom u školskoj godini 2022./2023. ELEKTRONIČKIM NAČINOM preko mrežne stranice informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) https://domovi.e-upisi.hr/

LJETNI UPISNI ROK:

Opis postupaka

Datum

Početak prijava učenika/kandidata u sustav

4. 7. 2022.

Početak prijave odabranih učeničkih domova

11. 7. 2022.

Rok za dostavu dokumentacije učenika

13. 7. 2022.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke

13. 7. 2022.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili

13. 7. 2022.

Završetak prijava Početak ispisa prijavnica

14. 7. 2022.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

15. 7. 2022.

Objava konačnih ljestvica poretka

16. 7. 2022.

UPIS U UČENIČKI DOM MAKSIMIR ELEKTRONIČKI ILI OSOBNO DOSTAVA:
Potpisane Upisnice u Učenički dom Maksimir
Liječničke potvrde  o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom

  18. 7. 2022.
(ponedjeljak)
OD
8,00 SATI
DO
16,00 SATI

Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 20. 7. 2022.

Osnovne informacije

Pravo na upis u učenički dom imaju redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka, hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije, kao i učenici strani državljani (uz suglasnost Ministarstva znanosti i  obrazovanja).

Prije donošenja odluke o izboru vašeg budućeg „drugog doma“, napominjemo da se nalazimo u blizini sljedećih škola:

• Škola za cestovni promet
• Poštansko telekomunikacijska škola
• Trgovačka škola
• III. ekonomska škola
• II. gimnazija
• III. gimnazija
• VII. gimnazija
• XII. gimnazija
• XV. gimnazija – MIOC
• XVI. gimnazija
• XVIII. gimnazija
• Klasična gimnazija
• Nadbiskupska klasična gimnazija
• Tehnička škola Ruđera Boškovića
• Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
• Grafička škola
• Privatna klasična gimnazija Zagreb
• Privatna gimnazija i strukovna škola “Svijet”
• Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola
• Veterinarska škola
• Prehrambeno tehnološka škola
• Poljoprivredna škola
• Zdravstveno učilište
• Medicinska škola Mlinarska
• Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića

U slučaju bilo kakvih nejasnoća i pitanja slobodno nazovite naš Dom na broj +385 1 2300632 ili pedagoginju na broj 091 3453955, a možete nas kontaktirajte i putem e-pošta: info@udm.hr,   

Drago nam je što ste izabrali naš Dom i dobro nam došli!