Dijalog

DIJALOG

CILJEVI PROJEKTA:
Opći cilj projekta je unaprijediti interkulturalne kompetencije.
Specifični ciljevi:
- osvijestiti da je etničko podrijetlo ili nacionalnost samo jedan od mogućih izvora identiteta
- informirati učenike o životu u različitim društvima i kulturama
- podići svijest o globalnim problemima povezanim s ljudskim pravima i nejednakostima u društvu
- razvijati empatiju i odgovorno ponašanje prema sebi i drugima
- poticati kritičko promišljanje vlastitoga djelovanja u društvu
- razvijati kompetencije koje omogućuju razumijevanje i prihvaćanje drugoga i drukčijega bez obzira na spol, kulturnu, socijalnu, rasnu, religijsku, nacionalnu i etničku pripadnost
- promicati uvažavanje različitosti, društvenu odgovornost, jednakost

image description