Godišnji plan i program

Godišnji plan i program

Učenički dom Maksimir je odgojno-obrazovna ustanova namijenjena prvenstveno učenicima, redovitim polaznicima srednjih škola grada Zagreba, koji ne žive u mjestu školovanja.

gpp
gpp
gpp
gpp

Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir jest temeljni dokument u kojem se nalaze:

  • propisana namjena Učeničkog doma Maksimir
  • navedeni materijalno tehnički uvjeti rada
  • evidentirani radnici i učenici Doma
  • navedena organizacija rada
  • sva tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika
  • godišnji planovi i programi odgojno-obrazovnog rada s učenicima
  • programi stručnog usavršavanja, zdravstvenog voditelja, pedagoga, ravnatelja i stručnih vijeća
  • oblici suradnje s širom društvenom zajednicom
  • uloga organa upravljanja
  • načini evaluacije rada
Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir također je i razvojni dokument koji se tijekom školske godine može revidirati i razvijati prema potrebama učenika i eventualnim nadopunama odgojno-obrazovnog rada.
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma Maksimir navodi sve realizirane sadržaje tijekom dosadašnjeg rada Doma, kao i uspjeh učenika u školama te ostvarenu suradnju sa širom društvenom zajednicom.
U polugodišnjem izvješću su evidentirane sve nadopune i promjene Godišnjeg plana i programa rada prema potrebama učenika i razvoju odgojno-obrazovnog rada.

Dokumenti za preuzimanje