Poslovanje

icon

Upisnica u učenički dom za 2024 godinu

01.01.2024. - Upisnice i ispisnice
Upisnica
icon

Ispisnica iz učeničkog doma za 2024 godinu

01.01.2024 - Upisnice i ispisnice
Ispisnica
icon

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu

11.01.2024. - Katalog informacija
Preuzimanje
icon

Protokol za vrijeme epidemije COVID 19

02.10.2020. - Protokoli
Opširnije
icon

Upisnica u učenički dom za 2023 godinu

01.01.2023. - Upisnice i ispisnice
Upisnica
icon

Ispisnica iz učeničkog doma za 2023 godinu

01.01.2023 - Upisnice i ispisnice
Ispisnica
icon

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

24.01.2020. - Katalog informacija
Preuzimanje
icon

Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama

12.07.2019. - Katalog informacija
Preuzimanje
icon

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

12.07.2019. - Katalog informacija
Preuzimanje
icon

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

12.07.2019. - Katalog informacija
Preuzimanje
icon

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

14.12.2015 - Katalog informacija
Preuzimanje
icon

Katalog informacija

16.02.2015. - Katalog informacija
Preuzimanje
icon

Odluka o imenovanju osobe za postupanje u slučaju povrede prava učenika

04.10.2023. - Odluke
Preuzimanje
icon

Odluka o imanovanju osoba za zaštitu dostojanstva radnika

27.01.2023. - Odluke
Preuzimanje
icon

Odluka o imanovanju osoba za nepravilnosti

27.01.2023. - Odluke
Preuzimanje
icon

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

20.03.2020. - Odluke
Preuzimanje
icon

Odluka u prihvatljivom korištenju računalnih resursa u Učeničkog Doma Maksimir.

30.03.2017. - Odluke
Preuzimanje
icon

Procedura korištenja službenog automobila

29.10.2019. - Procedure
Preuzimanje
icon

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

29.10.2019. - Procedure
Preuzimanje
icon

Procedura putnih naloga

18.10.2019. - Procedure
Preuzimanje
icon

Procedura blagajničkog poslovanja

18.10.2019. - Procedure
Preuzimanje
icon

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

24.05.2016. - Procedure
Preuzimanje
icon

Procedura ugovorne obveze Učeničkog Doma Maksimir

12.04.2012. - Procedure
Preuzimanje
icon

Procedura stvaranja obaveza u Učeničkom domu Maksimir, potrebna procedura javne nabave

12.04.2012. - Procedure
Preuzimanje
icon

Procedura zaprimanja i kontrole računa

12.04.2012. - Procedure
Preuzimanje
icon

Procedura stvaranja obaveza u Učeničkom domu Maksimir, nije potrebna procedura javne nabave

12.04.2012. - Procedure
Preuzimanje
icon

Pravilnik o radu Učeničkog doma Maksimir

25.11.2023. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Domu

16.11.2023. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Domu

19.05.2022. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom s Popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

31.03.2022. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

31.03.2022. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o načinu raspodjele vlastitih prihoda

27.11.2019. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o videonadzoru

02.10.2019. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o zaštiti nadzoru nad prikupljanjem obradi i korištenju osobnih podataka

22.06.2018. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

17.05.2017. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o kućnom redu

08.10.2015. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik stvaranja ugovornih obveza

29.01.2014. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o zaštiti od požara

29.06.2012. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

29.09.2009. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o radu domske knjižnice

06.03.2009. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji rada i dopuna pravilnika.

17.01.2007. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Pravilnik o naknadama za počinjene štete

16.07.2002. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Procedura stvaranja obaveza u Učeničkom domu Maksimir, nije potrebna procedura javne nabave

12.04.2012. - Pravilnici
Preuzimanje
icon

Poslovnik o radu odgajateljskog vijeća

05.10.2011. - Poslovnici
Preuzimanje
icon

Poslovnik o radu domskog odbora

06.09.2009. - Poslovnici
Preuzimanje
icon

Etički kodeks

06.03.2009. - Etički kodeks
Preuzimanje
icon

Statut Učeničkog Doma Maksimir

03.04.2019. - Statut
Preuzimanje
icon

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

22.11.2017. - Statut
Preuzimanje
icon

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

22.12.2015. - Statut
Preuzimanje
icon

Statut Učeničkog Doma Maksimir

15.09.2015. - Statut
Preuzimanje
icon

Odluka o imenovanju osobe za postupanje u slučaju povrede prava učenika

04.10.2023. - Statut
Preuzimanje
icon

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

26.09.2014. - Statut
Preuzimanje
icon

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

08.12.2012. - Statut
Preuzimanje
icon

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

22.02.2011. - Statut
Preuzimanje
icon

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

30.12.2009. - Statut
Preuzimanje
icon

Statut Učeničkog Doma Maksimir

25.12.2008. - Statut
Preuzimanje