Odgojno-obrazovni radnici

Odgojno-obrazovni radnici Učeničkog doma Maksimir

Planiranje, realizaciju i valorizaciju ukupnog odgojno-obrazovnog rada organizira i redovito prati ravnateljica Doma Zdravka Puljiz, dipl. pedagoginja.

U kreiranju svih odgojno-obrazovnih aktivnosti i stručnoj podršci odgajateljima u radu s učenicima sudjeluje stručna suradnica Agata Smoljan, dipl. pedagoginja.
Dom ima 7 odgajatelja koji autonomno i kompetentno planiraju i realiziraju sve odgojno-obrazovne sadržaje i aktivnosti za učenike.
Svaki odgajatelj je pedagoški i administrativni voditelj jedne odgojne skupine o kojoj skrbi permanentno, tijekom školske godine (redovito učenje i praćenje uspjeha, ponašanja i napredovanja, suradnja s roditeljima i razrednicima, zdravlje učenika i dr.).
Ukratko, voditelj odgojne skupine artikulira različite potrebe svojih učenika, pridonosi stvaranju poticajnog, tolerantnog i kreativnog ozračja u kojemu će svaki od njih moći ostvariti svoje postavljene ciljeve.
Planiranje, realizaciju i valorizaciju ukupnog odgojno-obrazovnog rada organizira i redovito prati ravnateljica Doma Zdravka Puljiz, dipl. pedagoginja.

image description

icon

Plan i program rada odgojnih skupina

Početkom školske godine odgajtelj svake odgojne skupine definira svoj plan i program odgojno-obrazovnog rada koji realizira tijekom godine zajedno s učenicima svoje odgojne skupine.
Područja odgojno-obrazovnog sadržaja su:

 • Čuvanje i unapređivanje zdravlja
 • Socio-emocionalni razvoj
 • Kognitivni razvoj
 • Kreativnost
 • icon
  icon

  Ciljevi

  Omogućiti psihofizičko sazrijevanje mlade osobe što obuhvaća:

 • osnovne pretpostavke dobrog zdravlja
 • korisne higijensko-zdravstvene navike
 • prihvaćanje razvojnih promjena i spolnog identiteta
 • svladavanje adaptacijskih teškoća
 • prevencija ovisničkih ponašanja
 • uvažavanje različitosti potreba
 • razvijanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi
 • suradnički odnosi kao temelj dobre komunikacije
 • usvajanje humanističkih vrijednosti
 • poštivanje prava drugoga
 • razvijanje socijalnih vještina i nenasilno rješavanje sukoba
 • razvijanje vještina za uspješno učenje
 • samoprocjenjivanje kao motivacijski pokretač
 • razvijanje stvaralačkih potencijala
 • poticanje učenikove inicijative i kreativnosti
 • valoriziranje zajedničkih postignuća
 • icon