Poslovanje

icon

Javna objava informacija o trošenju sredstava za lipanj 2024.

19.07.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Javna objava informacija o trošenju sredstava za svibanj 2024.

12.06.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Javna objava informacija o trošenju sredstava za travanj 2024.

16.05.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Javna objava informacija o trošenju sredstava za ožujak 2024.

15.04.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana

25.03.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Javna objava informacija o trošenju sredstava za veljaču 2024.

14.03.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Javna objava informacija o trošenju sredstava za siječanj 2024.

19.02.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće o poslovanju Doma za razdoblje od 1.1.2023. – 31.12.2023.

06.02.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Bilješke uz financijsko izvješće


06.02.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2024. godinu

01.02.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Izmjene plana nabave za 2024.

06.02.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora

08.01.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Plan nabave od 1.1.2024. - 31.12.2024.

21.12.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Izmjene plana nabave za 2024.

06.02.2024. - 2024. godina
Preuzimanje
icon

Obrazloženje financijskog plana za 2024

16.11.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Financijski plan za 2024. godinu

16.11.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Rebalans plana za 2023. godinu

16.11.2023.- 2023. godina
Preuzimanje
icon

Bilješke uz financijsko izvješće

14.07.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Izvještaj o izvršenju financijskog plana polugodišnji

14.07.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Financijski izvještaj polugodišnji

14.07.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Rebalans 2023.

14.07.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Bilješke uz financijsko izvješće

30.01.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće o poslovanju Doma za razdoblje od 1.1.2022. – 31.12.2022

30.01.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2023. godinu

18.01.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.

10.01.2023. - 2023. godina
Preuzimanje
icon

Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

09.12.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Obrazloženje financijskog plana nabave za 2023. godinu

09.12.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Plan nabave za 2023. godinu

09.12.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Rebalans financijskog plana za 2022. godinu

09.12.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Izjava o sprečavanju sukoba interesa

01.12.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Godišnji plan i program rada Učeničkog doma Maksimir za 2022./2023.

05.10.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma Maksimir na kraju školske godine 2021./2022.

05.10.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

31.01.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2022. godinu

31.01.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu

31.01.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće o poslovanju Doma za 2021. godinu

31.01.2022. - 2022. godina
Preuzimanje
icon

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijom Plana za 2023. i 2024. godinu.

22.12.2021. - 2021. godina
Preuzimanje
icon

Izmjene plana nabave

22.12.2021. - 2021. godina
Preuzimanje
icon

Rebalans financijskog plana za 2021.

22.12.2021. - 2021. godina
Preuzimanje
icon

Plan nabave za 2022. godinu

24.11.2021. - 2021. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće za 2020. godinu

01.02.2021. - 2021. godina
Preuzimanje
icon

Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu

01.02.2021. - 2021. godina
Preuzimanje
icon

Registar Ugovora o nabavi male vrijednosti za 2021. godinu

25.01.2021. - 2021. godina
Preuzimanje
icon

Financijski plan za 2021 godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu

16.12.2020. - 2020. godina
Preuzimanje
icon

Rebalans financijskog plana za 2020. godinu

16.12.2020. - 2020. godina
Preuzimanje
icon

Plan nabave za 2021 godinu.

16.12.2020. - 2020. godina
Preuzimanje
icon

Izjava o ne postojanju interesa

05.10.2020. - 2020. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće za 2019 godinu: obrasci

03.02.2020. - 2020. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće za 2019 godinu: bilješke

03.02.2020. - 2020. godina
Preuzimanje
icon

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2020. godinu

23.01.2020. - 2020. godina
Preuzimanje
icon

Prijedlog financijskog plana Učeničkog doma Maksimir za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

27.11.2019. - 2019. godina
Preuzimanje
icon

Plan nabave za 2020. godinu.

27.11.2019. - 2019. godina
Preuzimanje
icon

Izjava o ne postojanju interesa

27.11.2019. - 2019. godina
Preuzimanje
icon

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2019. godinu.

19.02.2019. - 2019. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće za 2018 godinu: obrasci

06.02.2019. - 2019. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće za 2018 godinu: bilješke

06.02.2019. - 2019. godina
Preuzimanje
icon

Financijski plan za razdoblje od 2019 do 2021. godine

06.11.2018. - 2018. godina
Preuzimanje
icon

Plana nabave za 2019. godinu

06.11.2018. - 2018. godina
Preuzimanje
icon

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2018. godinu

23.02.2018. - 2018. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće za 2017. godinu

06.02.2018. - 2018. godina
Preuzimanje
icon

lzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

18.01.2018. - 2018. godina
Preuzimanje
icon

Financijski plan za razdoblje od 2018. do 2020. godine

18.12.2017. - 2017. godina
Preuzimanje
icon

Plan nabave za 2018. godinu

13.11.2017. - 2017. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće za 2016. godinu

26.01.2017. - 2017. godina
Preuzimanje
icon

Plana nabave za 2017. godinu

21.11.2016. - 2016. godina
Preuzimanje
icon

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

17.11.2016. - 2016. godina
Preuzimanje
icon

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2016. godinu

09.02.2016. - 2016. godina
Preuzimanje
icon

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

08.02.2016. - 2016. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće za 2015. godinu

29.01.2016. - 2016. godina
Preuzimanje
icon

Prijedlog financijskog plana za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

07.12.2015. - 2015. godina
Preuzimanje
icon

Plana nabave za 2016. godinu

02.12.2015. - 2015. godina
Preuzimanje
icon

Registar sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti za 2015. godinu

16.02.2015. - 2015. godina
Preuzimanje
icon

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu

01.02.2015. - 2015. godina
Preuzimanje
icon

Financijsko izvješće za 2014. godinu

28.01.2015. - 2015. godina
Preuzimanje
icon

Prijedlog financijskog plana za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

08.12.2014. - 2014. godina
Preuzimanje
icon

Ispravak plana nabave za 2015. godinu

10.11.2014. - 2014. godina
Preuzimanje
icon

Plan nabave za 2015 godinu.

10.11.2014. - 2014. godina
Preuzimanje
icon

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu

16.06.2014. - 2014. godina
Preuzimanje
icon

Plan nabave za 2014. godinu

25.11.2013. - 2013. godina
Preuzimanje
icon

Izjave o ne postojanju sukoba interesa članova Domskog odbora i ravnateljice Zdravke Puljiz

25.10.2012 – 20.05.2014. - 2013. godina
Preuzimanje
icon

Tablica ugovora koji se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe za 2013. godinu

- 2013. godina
Preuzimanje
icon

Plan nabave za 2013. godinu

27.11.2012. - 2012. godina
Preuzimanje
icon

Izjava o nepostojanju sukoba interesa ravnatelja Grge Luburića

23.10.2012. - 2012. godina
Preuzimanje
icon

Tablica ugovora koji se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe za 2012. godinu

- 2012. godina
Preuzimanje
icon

Plan nabave za 2012. godinu

24.11.2011. - 2011. godina
Preuzimanje