Događanja

Događanja

- aktivnosti na nivou Doma

Pod pojmom aktivnosti u slobodnom vremenu učenika podrazumijevamo sve one organizirane aktivnosti koje se kontinuirano odvijaju u vremenu izvan obveza koje proistječu iz programa nastave, odgojne skupine, učenja i drugih obveza, a u njih se učenici uključuju slobodno, bez ikakvog nametanja i prisile, na osnovu svog osobnog opredjeljenja, sklonosti, interesa, želja, sposobnosti. Osim slobode izbora vrste aktivnosti, učenik odlučuje i o vremenskom trajanju iste (da ne šteti izvršavanju njegovih redovnih školskim obveza), ali i o mogućnosti zamjene te aktivnosti nekom drugom. Prema anketom utvrđenim interesima učenika te materijalnim, prostornim i kadrovskim mogućnostima kuće, učenici će se uključiti u rad izbornih programa.

image description