Kućni red

Kućni red

Domski odbor je (na prijedlog Odajateljskog vijeća održanog 29. 9. 2015. godine, Vijeća učenika održanog 23. 9. 2015. i Vijeća roditelja održanog dana 23. 9. 2015. godine) na 33. sjednici održanoj 29. 9. 2015. godine donio:
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom o kućnom redu (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju prava, odgovornosti, pravila i obveze učenika i učenica( u daljnjem tekstu: učenika ), studenata i studentica (u daljnjem tekstu: studenata), roditelja/skrbnika (u daljnjem tekstu roditelja) i drugih korisnika usluga Učeničkog doma Maksimir (u daljnjem tekstu: Dom) kao i radnika Doma.

Članak 2.
Dom je javna ustanova koja organizira smještaj, prehranu, odgojno-obrazovni rad i druge aktivnosti učenika sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statutu Učeničkog doma Maksimir i odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.
Pravo na smještaj i prehranu u Domu imaju redoviti učenici srednjih škola Grada Zagreba koji nemaju prebivalište u Gradu Zagrebu.

Članak 4.
Ako ima slobodnih mjesta u Domu, pravo na smještaj i prehranu imaju i redoviti studenti fakulteta Grada Zagreba koji nemaju prebivalište u Gradu Zagrebu.

Članak 5.
Rad i život u Domu odvija se po određenim pravilima ponašanja koja obvezuju sve učenike, studente, radnike i goste Doma.

Članak 6.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na učenike i kada se dio odgojno-obrazovnog rada učenika izvodi izvan Doma.

Članak 7.
Početkom svake školske godine s odredbama ovog Pravilnika moraju se upoznati svi radnici, učenici, studenti i roditelji Doma, oglašavanjem na sastancima odgojnih skupina, na oglasnim pločama i web-stranici Doma.

Članak 8.
Odgojno-obrazovni rad s učenicima provodi se prema planu i programu rada Doma za svaku tekuću školsku godinu.

Članak 9.
Na početku svake školske godine Odgajateljsko vijeće formira odgojne skupine učenika i imenuje njihove voditelje odgajatelje.

Članak 10.
Dolaskom u Dom učenici se zadužuju stvarima koje će koristiti za vrijeme boravka u Domu. Razdužuju se prilikom odlaska iz Doma.

II. DNEVNI RITAM RADA U DOMU

Članak 11.
Skrb o sigurnosti, zdravlju i odgojno–obrazovnim potrebama učenika organizirana je tijekom 24 sata.

Članak 12.
Radni dan za učenike započinje ustajanjem u 7.00 sati. Učenici i studenti poslije ustajanja dužni su namjestiti krevet, obaviti osobnu higijenu, urediti sobu i sanitarni prostor.

Članak 13.
Učenici su obavezni redovito pohađati nastavu i praksu te o svakoj promjeni rasporeda obavijestiti svog odgajatelja.

Članak 14.
Dom se radnim danom i nedjeljom zaključava u 22.00 sata do kada može trajati večernji izlazak učenika, a petkom i subotom u 23.00 sata.

Članak 15.
Pripreme za spavanje učenici su dužni obaviti do 22.30 jer se tad gase svjetla i nastupa noćni mir kojeg osigurava i nadzire noćni pazitelj.

III. PREHRANA UČENIKA I STUDENATA

Članak 16.
Prehrana učenika i studenata odvija se u blagovaonici Doma. Samo u slučaju bolesti učenika ili studenta jelo se donosi u sobu.

Članak 17.
Učenici i studenti u blagovaonicu moraju doći primjereno obučeni (nije dozvoljen dolazak u pidžami, donjem rublju i sl.).Učenici, čekajući u redu, samostalno na poslužavnik, uzimaju objed s linije i kulturno se ophode za stolom.

Članak 18.
Prehrana je organizirana u tri obroka na sljedeći način: Obrok Radnim danom Subotom Nedjeljom i praznikom DORUČAK 7.00 – 8.00 sati 8.00 – 8.40 sati 8.00 – 8.40 sati RUČAK 12.00 – 15.00 sati 12.00 – 13.00 sati 12.00 – 13.00 sati VEČERA 18.30 – 20.45 sati 17.30 – 18.30 sati Suha večera, dijeli se na ručku

NAPOMENA Eventualni vremenski pomaci obroka bit će na vrijeme objavljeni na oglasnim pločama Doma.

Članak 19.
Učenici i studenti koji su na praksi ili su spriječeni iz drugih opravdanih razloga, mogu dobiti ručak prije ili poslije predviđenog vremena uz prethodnu najavu dežurnom odgajatelju.

Članak 20.
Nakon objeda dužni su namjestiti stolce i vratiti pribor za jelo. Učenicima i studentima nije dozvoljeno iznositi pribor i hranu iz blagovaonice, osim u slučaju bolesti.

Članak 21.
Pakete hladnog dnevnog obroka mogu dobiti učenici i studenti koji odlaze na izlete ili ne stižu na ručak ili večeru zbog drugih dnevnih aktivnosti, također uz prethodnu najavu odgajatelju.

Članak 22.
Primjedbe na hranu i prijedloge izmjene jelovnika korisnici Doma mogu iznijeti svojim odgajateljima, medicinskom voditelju i Vijeću učenika.

IV. ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKI STANDARD

Članak 23.
Učenici i studenti dužni su redovno čistiti i pospremati svoje sobe i sanitarne prostorije u skladu s uputama zdravstvenog voditelja i odgajatelja.

Članak 24.
Sobe i sanitarne prostorije svakodnevno pregledaju i ocjenjuju zdravstveni voditelj i učenici higijeničari u terminu od 8.00 do 8.30 sati. Ocjene se objavljuju na domskom panou. Učenici najurednijih soba nagrađuju se jednom mjesečno.

Članak 25.
Učenici, u dogovoru s odgajateljem, organiziraju tjedna/dnevna dežurstva u učeničkim sobama. Dežurni učenik čisti pod u sobi i sanitarnoj prostoriji, prazni koš i zrači sobu te provjerava jesu li kreveti namješteni, osobne stvari pospremljene i obuća odložena u ormariće.

Članak 26.
Bolesni učenici dužni su javiti se zdravstvenom voditelju, odgajatelju ili noćnom pazitelju.

Članak 27.
Učenici koji se razbole od neke zarazne bolesti, odmah se upućuju roditeljima na kućnu njegu.

Članak 28.
Dežurni odgajatelj ili zdravstveni voditelj dužan je obavijestiti roditelje u slučaju bolesti učenika. Dom upućuje učenika na prvi pregled liječniku ili prema potrebi poziva Hitnu pomoć.

Članak 29.
Postoji li potreba za specijalističkim pregledima roditelji su dužni preuzeti učenika i s njim obaviti te preglede.

Članak 31.
Ukoliko se učenik razboli tijekom boravka u roditeljskom domu, roditelji su dužni obavijestiti Dom i školu koju učenik pohađa.

Članak 32.
Roditelji bi svakog učenika trebali opremiti osnovnim medicinskim potrepštinama (flasteri, tablete protiv povišene temperature, toplomjer).

Članak 33.
Roditelj čije dijete uzima lijekove zbog neke kronične bolesti dužan je voditi računa da učenik ima stalno dostupne lijekove.

V. UVJETI ZA UČENJE UČENIKA

Članak 34.
Učenje u Domu je obvezno i provodi se u vremenu od 8.00 do 11.00 sati, odnosno od 15.00 do 18.00 sati. Pauza od 30 minuta je od 9.30 do 10.00 i od 16.30 do 17.00 sati.

Članak 35.
Svakodnevno dežurni katni odgajatelji vode evidenciju prisutnosti učenika na učenju.

Članak 36.
Učenici uče u učionicama ili u sobama uz nadzor i pomoć odgajatelja. Ovisno o potrebi pojedinih učenika i prosudbi odgajatelja vrijeme učenja pojedinih učenika može trajati kraće ili duže od propisanog.

Članak 37.
Učenik u vrijeme učenja ne smije ometati druge u radu, zabranjeno je puštanje glazbe, galama, posjete po sobama ili napuštanje mjesta učenja bez odobrenja odgajatelja.

Članak 38.
U vrijeme učenja učenici se ne smiju zaključavati u sobi, kako bi odgajatelj mogao neometano nadgledati učenje. U to vrijeme u učionicama zabranjeno je gledati televizijski program.

Članak 39.
Ako učenik traži dodatno vrijeme učenja, dežurni odgajatelj dužan mu je osigurati uvjete za učenje.

Članak 40.
Učeniku koji neopravdano izostane s učenja više od tri puta tjedno izreći će se odgovarajuća pedagoška mjera.

Članak 41.
Učenik se obvezuje da će redovito pohađati školu i praksu, obavještavati svog odgajatelja o promjenama rasporeda nastave, odlascima na školske izlete i sl.

VI. SLOBODNO VRIJEME I IZLASCI UČENIKA

Članak 42.
Slobodno vrijeme učenici koriste za sportske, zabavne i rekreativne aktivnosti te za izlaske u grad.

Članak 43. Knjižnicu učenici koriste uz dozvolu odgajatelja, a knjige posuđuju od učenika knjižničara prema rasporedu objavljenom na vratima knjižnice.

Članak 44.
Učenici koriste Računalnu učionicu u vrijeme učenja uz dozvolu odgajatelja te u slobodno vrijeme uz nadzor zaduženih učenika.

Članak 45.
Teretanu mogu koristiti učenici i studenti uz nadzor službene osobe prema dogovorenom rasporedu.

Članak 46.
Učenici koji se bave izvandomskim aktivnostima ( sportski treninzi, ples, strani jezici, muzička škola i sl.) moraju predočiti uvjerenje o vremenu trajanja istih kao i pismenu suglasnost roditelja.

Članak 47.
Učenici prvih i drugih razreda ( mlađi od 16 godina) za svako svoje (dnevno ili večernje) izbivanje iz Doma trebaju obavijestiti svog ili dežurnog odgajatelja.

Članak 48.
Za povremeni duži večernji izlazak učenika roditelji trebaju pravovremeno nazvati i dati suglasnost dežurnom odgajatelju (najkasnije do 22.00 sata) te preuzeti svu odgovornost za učenika.

Članak 49.
Učenik ili student koji zakasni u Dom mora pozvoniti i u tišini sačekati dolazak noćnog pazitelja.

Članak 50.
Noćni pazitelj dužan je evidentirati u Knjigu dežurstva svakog učenika i studenta koji kasni u Dom bez prethodne dozvole odgajatelja, odnosno roditelja.

Članak 51.
Roditelji punoljetnih učenika dat će svoju pisanu suglasnost i preuzeti odgovornost za učenikove večernje izlaske vikendom (samo petkom i subotom) do 24.00 sata.

Članak 52.
Roditelj preuzima svu odgovornost i telefonom obavještava Dom u slučaju kad učenik neće noćiti u Domu zbog odlaska rodbini, posjete prijateljima i sl. što dežurni odgajatelj ili noćni pazitelj evidentira u Knjigu dežurstva.

Članak 53.
Ako noćni pazitelj tijekom večernje evidencije prisutnosti učenika u Domu ustanovi da učenika nema u Domu, a nije evidentiran njegov izlazak, odmah zove učenika na mobitel i zahtjeva da se vrati u Dom te njegovo kašnjenje evidentira.

Članak 54.
Ako se učenik ( kojeg nema u Domu i nije mu evidentiran izlazak) ne javlja na pozive mobitelom, noćni pazitelj dužan je iza 24.00 sata nazvati roditelje i prijaviti njegovo izbivanje, a vrijeme svih poziva evidentirati.

VII. NOĆNI POČINAK

Članak 55.
Red i mir u noćnim satima ( od 22.00 do 6.00) osigurava i nadzire noćni pazitelj.

Članak 56.
Posjete po sobama u noćnim satima nisu dozvoljene.

Članak 57.
Razgovori na mobitelu, korištenje prijenosnih računala ili bilo koje drugo ometanje mira i sna drugih učenika u noćnim satima nije dozvoljeno.

VIII. DOLASCI I ODJAVE UČENIKA I STUDENATA

Članak 58.
Učenici i studenti dužni su se odjaviti na porti (upisati na predviđeni obrazac) ako odlaze vikendom ili blagdanima kući.

Članak 59.
Duže izbivanje iz Doma zbog bolesti, sportskih natjecanja i turnira, izleta i sl. učenik i roditelji prijavljuju učenikovom ili dežurnom odgajatelju koji to evidentira u Knjigu dežurstva.

Članak 60.
Roditelj preuzima svu odgovornost i telefonom obavještava Dom (obavještava i školu) u slučaju kad učenik nakon odlaska kući ne dolazi u Dom zbog bolesti ili nekih obiteljskih razloga. Dežurni odgajatelj ili noćni pazitelj poruku roditelja bilježi u Knjigu dežurstva.

Članak 61.
Korisnik Doma obvezan je prilikom napuštanja Doma uredno se razdužiti: urediti sobu, razdužiti posteljinu, posuđene knjige iz knjižnice, ključeve ormara i papučarnice te podmiriti novčana dugovanja. Korisnik je obvezan iseliti se iz Doma istog dana kada se razdužio.

IX. POSJETE

Članak 62.
Međusobne posjete po sobama djevojkama i dečkima strogo su zabranjene bez prethodne dozvole odgajatelja. Stanari sobe dužni su odmah prijaviti odgajatelju ili noćnom pazitelju svaku nedozvoljenu posjetu.

Članak 63.
Učenici i studenti mogu primati posjete u svoje slobodno vrijeme svakim danom najkasnije do 21.00 sata. Učenici i studenti primaju posjete u predvorju, a za posjete u sobe moraju dobiti odobrenje dežurnog odgajatelja ili noćnog pazitelja.

Članak 64.
Posjetitelj je prilikom ulaska dužan portiru predočiti osobni dokument. O posjetiteljima se vodi evidencija na porti. Dopuštenje za ulazak u prostorije Doma daje odgajatelj, stručni suradnik pedagog ili ravnatelj.

Članak 65.
Korisnik Doma koji je primio posjetu odgovoran je za ponašanje posjetitelja u Domu.

Članak 66.
Posjete u vrijeme učenja nisu dopuštene, samo u iznimnim situacijama uz odobrenje odgajatelja.

Članak 67.
Roditelj učenika može u hitnim slučajevima, uz najavu odgajatelju i suglasnost ravnatelja, prenoćiti u Domu ako je to prostorno i organizacijski moguće.

X. PRAVA I OBVEZE UČENIKA U UČENIČKOM DOMU

Članak 68.
Učenici, studenti i drugi korisnici usluga u Domu imaju prava i obveze utvrđene Statutom Doma, ovim Pravilnikom i drugim propisima koji se na njih odnose.
Učenik ima pravo:
– na obaviještenost o svim pitanjima koja se odnose na njega
– na odgovarajući smještaj i prehranu
– na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom interesu
– na uvažavanje njegova mišljenja
– sudjelovati u radu Vijeća učenika te izradi i provedbi kućnog reda
– predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog rada
– na pomoć pri učenju
– davati mišljenje o pedagoškim mjerama poticanja učenika
– davati prijedlog za osnivanje izbornih aktivnosti
– sudjelovati u svim izbornim aktivnostima
– podnositi žalbe mjerodavnim tijelima
– na pritužbu koju može predati odgajateljima, ravnatelju, stručnom suradniku pedagogu ili Odgajateljskom vijeću
– sudjelovati u radu Odgajateljskog vijeća Doma putem predstavnika Vijeća učenika kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, a bez prava odlučivanja.

Obveze učenika su:
– pohađati školski program i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
– pridržavati se pravila kućnog reda Doma
– pridržavati se uputa odgajatelja, stručnog suradnika pedagoga i ravnatelja koje su u skladu s pravnim propisima i kućnim redom Doma
– savjesno izvršavati svoje obveze
– čuvati imovinu Doma, drugih korisnika i radnika Doma
– sudjelovati u radu Vijeća učenika
– sudjelovati u promidžbi Doma.

Članak 69.
Kada se određeni oblici ostvarivanja godišnjeg plana i programa izvode izvan prostora Doma (posjeti, izleti i sl.), primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovoga Pravilnika kao i odredbe pravilnika tih subjekata.

Članak 70.
U cijelom prostoru Doma nije dozvoljeno:
– držanje i nošenje oružja ili pirotehničkih sredstava
– unošenje i konzumiranje alkohola ili drugih sredstava ovisnosti
– pušenje
– oštećivanje domske imovine
– nasilničko ponašanje, trčanje, vikanje
– nepropisno ulaženje u Dom
– ponašanje koje ometa rad ili odmor drugih korisnika
– isticanje bilo kakvih simbola koji vrijeđaju osjećaje drugih osoba
– neetično korištenje fotoaparata, mobitela i sličnih uređaja
– neetično korištenje i zlouporaba računala i interneta u Domu kao i neovlašteno
– objavljivanje podataka drugih korisnika i radnika Doma.

Članak 71.
U sobama korisnika Doma nije dozvoljeno: – rabljenje rešoa i ostalih grijaćih aparata – držanje životinja – postavljanje postera ili šaranje po zidovima i namještaju – uništavanje namještaja i posteljine – držanje lakopokvarljive hrane i pribora za jelo – bacanje različitih predmeta kroz prozore.

Članak 72.
U Domu je zabranjena promidžba i prodaja svih proizvoda i usluga koje nisu u cilju odgoja i obrazovanja.

Članak 73.
Učenici se trebaju kretati po domskim prostorijama prikladno odjeveni i obuveni.

XI. MEĐULJUDSKI ODNOSI

Članak 74.
Učenici, studenti, radnici i osobe koje borave u Domu dužni su međusobno se odnositi s poštovanjem i u skladu s normama kulturnog ponašanja.

Članak 75.
Stariji učenici svojim uzornim ponašanjem i radom moraju biti primjer mlađim učenicima.

Članak 76.
Najstrože je zabranjeno fizičko i psihičko zlostavljanje te iskorištavanje drugih učenika.

XIII. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA

Članak 77.
Radnici, učenici i studenti dužni su skrbiti za siguran boravak i rad u Domu.

Članak 78.
Svim radnicima, učenicima, studentima i drugim osobama koje borave u Domu strogo je zabranjeno svako fizičko i/ili verbalno zlostavljanje drugih učenika, studenata ili radnika Doma, prijetnje, ismijavanje, nazivanje pogrdnim imenima ili omalovažavanje drugih učenika, studenata ili radnika Doma.

Članak 79.
U Domu će se stvarati jednaki uvjeti za ostvarivanje optimalnih mogućnosti svakog učenika i radnika Doma, kao i zaštita od diskriminacije na osnovi: rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog podrijetla, imovnog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, starosne dobi, zdravstvenog stanja, rodnog identiteta, izražavanja rodne ili spolne orijentacije.

Članak 80.
U Domu će svi promicati tolerantni odnos među učenicima, studentima i radnicima Doma, ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih učenika i studenata te radnika Doma.

Članak 81.
Učenici i studenti dužni su prijaviti svom odgajatelju ili dežurnom odgajatelju svaki oblik diskriminacije, neprijateljstva ili nasilja radi osobne sigurnosti i razvoja tolerantnosti.

XIV. STJECANJE I PRESTANAK STATUSA KORISNIKA DOMA

Članak 82.
Učenik stječe pravo na upis u Dom temeljem natječaja o upisu, a u skladu s Odlukom o uvjetima za prijem učenika u učeničke domove koju donosi Ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 83.
Student stječe pravo na upis u Dom na temelju rang liste Studentskog centra i zamolbe upućene Domu.

Članak 84.
Status korisnika usluga Doma učenici i studenti stječu potpisivanjem Ugovora o smještaju u Dom.

Članak 85.
Prava i obveze Dom i korisnik utvrđuju Ugovorom, kojeg potpisuju s jedne strane ravnatelj Doma, a s druge roditelj učenika, odnosno ravnatelj i student. Potpis roditelja ili skrbnika ili studenta na Ugovoru mora biti ovjeren od javnog bilježnika.

Članak 86.
Ugovor o pružanju usluga za studente sklapa se za svaku tekuću akademsku godinu.

Članak 87.
Na kraju svake nastavne godine „stari“ učenici izjašnjavaju se o nastavku korištenja usluge smještaja i u narednoj školskoj godini pod uvjetom da su uspješno završili upisani razred, poštivali pravila Doma i odredbe sklopljenoga Ugovora.

Članak 88.
Odgajateljsko vijeće nakon temeljite analize ponašanja i uspjeha učenika, na kraju svake nastavne godine, odlučuje o nastavku pružanja usluga za svakog učenika te konstatira broj „starih“ učenika u narednoj školskoj godini.

Članak 89.
Ravnatelj kod teških kršenja pravila kućnog reda i ugrožavanja sigurnosti drugih učenika i radnika Doma može isključiti učenika iz Doma sukladno Ugovoru.

Članak 90.
Učenici i studenti prilikom useljenja u Dom moraju predati potpisani Ugovor o smještaju te uplatnicu kojom potvrđuju da su platili prvi mjesec boravka u Domu.

Članak 91.
Učenici i studenti su obvezni imati osobnu i zdravstvenu iskaznicu te biti opremljeni svim potrebnim stvarima za normalan život i rad u Domu (odjeća, obuća, pribor za higijenu, školski pribor, knjige i sl.).

Članak 92.
Učenici i studenti ne mogu samovoljno promijeniti grupu, odnosno sobu, već samo uz suglasnost svog odgajatelja i odgajatelja skupine u koju se želi preseliti.

XV. SURADNJA S RODITELJIMA

Članak 93.
Na početku svake tekuće školske godine odgajatelji su dužni upoznati roditelje s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 94.
Roditelji su obavezni na početku tekuće školske godine osobno posjetiti Dom i dogovoriti suradnju s odgajateljem učenika, stručnim suradnikom pedagogom te zdravstvenim voditeljem.

Članak 95.
Roditelji redovito surađuju sa školom učenika, dolaze na roditeljske sastanke, opravdavaju izostanke s nastave, surađuju s razrednicima i sve informacije iz škole dijele s odgajateljem učenika.

Članak 96.
Odgajatelj, voditelj svake odgojne skupine, dužan je informirati roditelje o redovitosti učenja i ponašanju učenika u Domu, kao i dijeliti informacije o stanju u školi.

Članak 97.
Odgajatelj ne može umjesto roditelja donositi odluke i potpisivati suglasnosti za izlete, obavijesti za roditelje, liječničke preglede i sl.

XVII. DEŽURSTVA

Članak 98.
U Domu u pravilu dežuraju odgajatelji i noćni pazitelji, a prema nalogu ravnatelja i drugi radnici Doma. Raspored dežurstava i obveze dežurnih radnika utvrđuje ravnatelj.

Članak 99.
Dežurna osoba brine o sigurnosti i ponašanju učenika i studenata te vrši nadzor ulazaka i izlazaka u Dom.

Članak 100.
Dežurna osoba prema potrebi traži pomoć Hitne pomoći, policije, vatrogasaca i o tome obavještava ravnatelja Doma. O takvim radnjama ostavlja bilješke u Knjizi dežurstva.

XIX. ODNOS PREMA IMOVINI

Članak 101.
Učenici, studenti, radnici Doma kao i sve osobe koje u njemu borave dužne su čuvati domsku imovinu.

Članak 102.
Dom nije odgovoran za stvari i novac učenika, studenata, radnika, posjetitelja ili gostiju za vrijeme njihova boravka u Domu. Učenicima i studentima se ne preporuča donošenje skupocjenih stvari u Dom.

Članak 103.
Učenici i studenti su odgovorni za inventar i sobu koji su im dani na korištenje. Učenici i studenti dužni su knjige posuđene u knjižnici pravodobno neoštećene vratiti.

Članak 104.
Za čistoću, urednost i estetski izgled prostora trebaju skrbiti svi radnici, učenici i studenti Doma.

Članak 105.
Učenici, studenti i radnici Doma dužni su razvrstavati smeće i takvo ga odlagati u predviđene spremnike.

XX. NAKNADA ŠTETE

Članak 106.
Svaki je učenik i student dužan prijaviti oštećenje domske imovine odgajatelju ili noćnom pazitelju koji to upisuje u Knjigu dežurstva.

Članak 107.
Svako namjerno oštećenje domske imovine povlači za sobom izricanje primjerene pedagoške mjere i naknadu počinjene štete.

Članak 108.
Ako je šteta počinjena na zajedničkim prostorijama i s namjerom, a počinitelj se ne može utvrditi, štetu nadoknađuju svi učenici u sobi, odnosno na katu ili svi učenici u Domu.

Članak 109.
Roditelji su dužni nadoknaditi štetu koju učenik počini za vrijeme boravka u Domu. Šteta se naplaćuje uplatnicom na žiro račun Doma.

XXI. PLAĆANJE USLUGA DOMA

Članak 110.
Troškove smještaja i prehrane (u daljnjem tekstu troškove usluga) za učenike snose roditelji ili drugi potpisnici U govora u iznosu utvrđenom Ugovorom o smještaju učenika u Dom, a u skladu s Odlukom o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 111.
Plaćanje troškova usluga Doma roditelji ili drugi potpisnici U govora dužni su podmiriti najkasnije do 10. dana u svakom tekućem mjesecu školske godine.

XXII. PRANJE RUBLJA

Članak 112.
Posteljno rublje mijenja se svaka 2 tjedna.

Članak 113.
Učenik je dužan prljavu posteljinu odnijeti u praonicu i potom preuzeti čistu.

Članak 114.
Učenici koji prijave potrebu pranja osobnog rublja daju ga označenog (dogovorena oznaka vlasništva) na pranje u domsku praonicu rublja te ga u dogovoreno vrijeme preuzimaju.

Članak 115.
Troškovi pranja osobnog rublja učenika definirani su ugovorom i kao takvi se dodatno podmiruju na posebnoj uplatnici.

XXIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 116.
Svi radnici, učenici, studenti i osobe koje borave u Domu dužne su se pridržavati pravila utvrđenih ovim Pravilnikom. Učeniku i studentu može zbog povrede ovog Pravilnika biti izrečena pedagoška mjera sukladno Statutu Doma.

Članak 117.
Protiv radnika može, zbog ponašanja suprotnog odredbama ovog Pravilnika, biti pokrenut stegovni postupak prema postupku utvrđenom Pravilnikom o radu.

Članak 118.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu od 24. 2. 209. godine.

Članak 119.
Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma. Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Doma 30. rujna 2015. godine i stupio na snagu 8. listopada 2015. godine.

Klasa: 602-03/15-02-19
Urbroj: 251-484-01-15-273
U Zagrebu, 8.10. 2015.
Ravnateljica Učeničkog Doma Maksimir:Zdravka Puljiz, dipl. pedagog
Predsjednica Domskog odbora: Agata Smoljan, dipl. pedagog

image description
image description