Održivi razvoj u učeničkim domovima Republike Hrvatske

Održivi razvoj u učeničkim domovima Republike Hrvatske

Sustainable Development In Dormitory Republic Of Croatia

ERASMUS+ PROJEKT - Projekt Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske - 2023.- 2024.

Status: U tijeku

ID: 2023-1-HR01-KA122-SCH-000130845

Opis projekta

Udruga učeničkih domova Republike Hrvatske započela je 1. rujna 2023. godine Erasmus+ projekt pod nazivom „ODRŽIVI RAZVOJ U UČENIČKIM DOMOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE“ (broj projekta:2023-1-HR01-KA122-SCH-000130845). Projekt traje do 30. studenog 2024. godine.
Koordinatorica projekta je Suzana Jambrešić, ravnateljica Učeničkog doma Dora Pejačević iz Zagreba, a u projektu sudjeluju također ravnateljice, Josipa Galić iz Učeničkog doma Marije Jambrišak iz Zagreba, Ljiljana Kencel iz Učeničkog doma Podmurvice iz Rijeke, Milica Meštrović iz Učeničkog doma Pula, Maja Feil Ostojić iz Učeničkog doma Škole za primalje iz Zagreba te Zdravka Puljiz ravnateljica Učeničkog doma Maksimir iz Zagreba.
Ciljevi projekta su povećati djelovanje i stvaranje utjecaja u domskoj zajednici kako bi svi doprinosili razvoju održivosti, povećati razinu održivog gospodarenja resursima kako bi se razvila svijest o nužnosti promjene navika i ponašanja učenika i zaposlenika, osmisliti i implementirati europski zeleni plan održivog razvitka u učeničke domove kako bi se postigla zelena kultura ustanova te povećati internacionalizaciju učeničkih domova i ojačati digitalne i jezične kompetencije.
Sudjelujući na tečajevima na temu održivog razvoja ravnatelji će povećati znanje i kompetencije o vođenju učeničkih domova na održivi način te potaknuti i osnažiti sve sudionike (učenike, zaposlenike i partnere) na sudjelovanje i na promjenu navika i ponašanja. Novostečena znanja, iskustva i vještine prenijeti će na sve zaposlenike i učenike te integrirati u Godišnje planove i programe rada svojih ustanova. Također će stečena znanja o povećanju održivosti prenijeti na ostale Učeničke domove u Republici Hrvatskoj koji će ih implementirati u svoje djelatnosti i u sve aktivnosti (odgoj i obrazovanje, smještaj i prehrana).
Ovaj projekt financiran je sredstvima Europske unije.


Naziv tečaja: ZERO - WASTE SCHOOL, Atena, 29. siječnja – 03. veljače 2024.

Na sjednici Odgajateljskog vijeća održanog 05.03.2024. godine ravnateljica Doma upoznala je članove Vijeća s novom strategijom za smanjenje otpada u odgojno - obrazovnim ustanovama i s novim načinima životnog stila bez otpada. Nova znanja i vještine stekla je na tečaju „Zero-Waste School“ u Ateni u Grčkoj u razdoblju od 29. siječnja do 03. veljače 2024. godine, a koji je dio Erasmus+ projekta Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske „ODRŽIVI RAZVOJ U UČENIČKIM DOMOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE“ (broj projekta: 2023-1- HR01-KA122-SCH-000130845.).
Cilj tečaja bio je upoznati novu strategiju za ekološko usmjeravanje prema održivim rješenjima kako bi minimalizirali stvaranje otpada.
Tečaj je financiran sredstvima Europske unije.